Cooperación ao Desenvolvemento

A Fundación Montecelo opera no campo internacional como unha ONG.

Os fundadores non quixeron que o seu ámbito de actuación se reducise aGalicia, polo que estableceron nos Estatutos esta dimensión, engadindo a expresión “na medida das súas posibilidades” por ser inxentes as necesidades.

Para a execución dos proxectos cóntase sempre co apoio de ONG dos países receptores, e a axuda doutros organismos públicos ou privados.

Especial relevo tiveron os Campos de traballo para a mellora da sanidade e hixiene en Tecpán, Guatemala, que durante varios anos se realizaron baixo a coordinación do Colexio Maior La Estila.

Nestes anos canalizou axudas para Haití, Panamá, Ecuador e República Sudafricana, ademais de Guatemala.

Campo de traballo en Uganda

Durante tres semanas universitarios galegos participaron este verán en Uganda na construcción de un pabellón de aulas para unha escola infantil. Unhas “vacacións” diferentes nas que no disfrutaron da praiaa pero sí de unha experiencia que no dudan en calificar de “enormemente enriquecedora” por todo o que viviran no continente africán.
http://www.opusdei.es/art.php?p=50810

Para 0 impulso de este área, constituíuse no seno da Fundación un Comité de Cooperación Internacional.