Camiño de Santiago

A Fundación colabora na promoción dos Camiños de Santiago e na difusión do espírito jacobeo e dos seus contidos culturais e relixiosos.

A Fundación pon atención especial ao denominado Camiño Inglés, co que dalgún modo se sente vinculado, ao estar o Pazo e Campamento de Montecelo atravesado materialmente polo Camiño, xunto á igrexa románica de San Pantaleón dás Viñas, entre Miño e Betanzos.

En www.venacompostela.com atópase información detallada.