Colaboradores

As iniciativas impulsadas pola Fundación Montecelonon posúen en ningún modo fin de lucro, por este motivo, e porque non se quere privar a ningún interesado en poder participar nestas actividades, moitas veces son deficitarias e precisan da colaboración de persoas e entidades que colaboren desinteresadamente no mantemento destas iniciativas.